Gruppenklassen Kickboxen Ibiza

  • GRUPPE KICKBOX TRAINING

  • 1 STUNDE SESSION - jeden Freitag 9:00 Uhr

  • Strand von Cala Llonga Ibiza

Frei Erste Lektion